Innehåll

  1. Introduktion
  2. Historik
  3. Webbstandarder
  4. Struktur och presentation
  5. (X)HTML
  6. CSS
  7. Tillgänglighet
  8. URL:er
  9. Referenser
  10. Ordlista

8. URL:er

Detta avsnitt har ingen direkt anknytning till webbstandarder, men är med eftersom hur en URL är konstruerad kan ha stor inverkan bland annat på hur väl en webbplats indexeras av sökmotorer och hur lättanvänd den upplevs av besökare.

Sökmotorer tycker inte om URL:er som är beroende av en querysträng för att visa rätt dokument. Det är ganska vanligt med sådana URL:er på webbplatser som dynamiskt hämtar sitt innehåll från en databas. En sådan URL kan se ut så här:

http://example.com/products.asp?item=34627393474632&id=4344

Det enklaste sättet att konstruera en bättre URL, både för sökmotorer och för människor, är att ändra den så att det ser ut som att den pekar på en katalog. En sådan variant av exemplet ovan skulle kunna se ut så här:

http://example.com/products/item/34627393474632/id/4344/

Sedan låter man webbservern tolka den nya URL:en så att den internt omvandlas till den ursprungliga, med querysträng. Se länkarna nedan för beskrivningar av olika sätt att göra detta på. En ännu bättre, men något mer komplicerad, variant är att helt ändra de URL:er som syns utåt så de blir begripliga:

http://example.com/products/flowers/tulips/

Fördelarna med URL:er av denna typ är bland annat att det blir enklare för sökmotorer att indexera webbplatsen, enklare för människor att hantera URL:en, och man undviker att avslöja vilken serverteknik som används. Det gör också att det blir enklare att byta serverteknik om man skulle behöva det.

Om man ändå väljer att använda URL:er med querysträngar är det viktigt att se till att eventuella et-tecken, &, i querysträngen är konverterade till deras teckenreferens, &. Om man inte gör det kommer flera webbläsare, precis som de ska, att se et-tecken som starten på en teckenreferens, och om texten som följer direkt efter et-tecknet motsvarar en sådan kommer webbläsaren att konvertera URL:en, och querysträngen förstörs.

En annan sak som är värd att nämna är att för de flesta webbplatser är det helt onödigt att använda en www-underdomän, och http://example.com/ bör användas i stället för http://www.example.com/. Mer information om detta finns hos no-www.org. Oavsett om man använder en www-underdomän eller inte, är det en bra idé att konfigurera webbservern så att den skickar all trafik till http://www.example.com/ och http://example.com/ till samma URI.

Läs mer:

Kommentarer, frågor eller förslag? Kontakta mig.

© Copyright 2004-2008 Roger Johansson