Innehåll

  1. Introduktion
  2. Historik
  3. Webbstandarder
  4. Struktur och presentation
  5. (X)HTML
  6. CSS
  7. Tillgänglighet
  8. URL:er
  9. Referenser
  10. Ordlista

9. Referenser

Här är ett urval av böcker, webbplatser och sändlistor som rekommenderas.

Böcker

CSS

Generellt om webbutveckling

HTML

Tillgänglighet

Webbstandarder

XHTML

10. Ordlista

CSS (Cascading Style Sheets)
Stilmallar som beskriver hur ett dokument ska presenteras.
HTML (HyperText Markup Language)
Används för att märka upp ett dokuments struktur.
Presentation
Den stil man ger ett dokuments innehåll. Oftast menar man utseende, men det kan också handla om hur ett dokument låter – alla använder inte grafiska webbläsare.
Struktur
De delar av ett dokument som är obligatoriska och den logiska uppmärkningen av dokumentets innehåll.
Tillgänglighet
En tillgänglig webbplats är åtkomlig och användbar för alla, oavsett vilken hård- eller mjukvara man använder och oavsett på vilket sätt man navigerar på webbplatsen.
Uppmärkning
När man märker upp ett dokument ger man struktur och betydelse till dokumentet och dess olika delar. I webbsammanhang används HTML och XHTML för detta.
Validering
Att validera ett dokument innebär att man kontrollerar att det följer de regler som finns för det språk som används i dokumentet. Man kan jämföra det med att kontrollera att en text är rättstavad och grammatiskt korrekt.
W3C (World Wide Web Consortium)
En organisation som utvecklar specifikationer, riktlinjer och verktyg för webben.
Webbstandarder
Webbstandarder är teknologier, upprättade av W3C och andra standardorgan, för att skapa och tolka webbaserat innehåll. Dessa teknologier är framtagna för att säkerställa hållbarheten för dokument publicerade på webben och samtidigt göra dessa dokument tillgängliga för så många webbanvändare som möjligt.
XHTML (Extensible HyperText Markup Language)
HTML anpassat för att följa de regler som gäller för XML.
XML (Extensible Markup Language)
Ett språk som liknar HTML, men är skapat för att man ska kunna beskriva data genom att själv definiera lämpliga element.

Kommentarer, frågor eller förslag? Kontakta mig.

© Copyright 2004-2008 Roger Johansson